V Polné odkrývají příběhy staré lékárny

Všemocný prášek z rohu jednorožce, skříňku se silnými jedy, ale i vzácné tisky ze 17. století. To vše najdete v barokní Lékárně U Černého orla v Polné. Mimořádně cenná sbírka byla v 60. letech 20. století doslova na poslední chvíli zachráněna před zničením. Městské muzeum Polná nyní vydává knihu, jež poodkrývá její příběhy.

Městské muzeum Polná uchovává ve svých fondech skutečný unikát. Je jím historické zařízení Lékárny U Černého orla, které je odborníky považováno za vzácně dochovaný příklad venkovské apatyky z konce 18. století. Nábytek, četné nádoby na léky i kompletní vybavení laboratoře, sloužilo svému účelu přes 150 let, a to až do znárodnění komunisty v polovině 20. století. Část mobiliáře měla být dokonce zničena. Zásluhou bývalých majitelů i muzejníků byla však zachráněna a následně vystavena na polenském hradě. Sbírka čítající více než 1300 položek se nyní dočkala zhodnocení v podobě knihy.

Publikace s názvem Pod ochranou Asklépia. Z historie Lékárny U Černého orla v Polné vznikala v týmu čtyř autorů přes dva roky. „Byla to takřka detektivní práce. Naším cílem bylo zpracovat nejen dějiny polenského lékárenství, ale přiblížit i další osudy sbírky, včetně lidí s ní spojených,“ zmiňuje editor Jan Štěpánek. Podle jeho slov je apatyka místem plným příběhů. Stejným způsobem je pojata i kniha. „Čtenář se kromě faktů například dozví, jak se v Polné snažili léčit mor pilulkami. Vyleká se, když zjistí, že nábytek lékárny měl být rozštípán v truhlářské dílně, a nakonec se pousměje nad vítězstvím muzejníků.“

Výsledek práce autorského týmu bude veřejnosti představen ve čtvrtek 17. srpna 2023 od 15:00 hod na nádvoří polenského zámku. „Jsem velmi ráda, že publikace vznikla. O naší farmaceutické sbírce totiž dosud existuje jen brožurka z roku 1960, kdy byla expozice poprvé otevřena,“ říká ředitelka muzea Alena Vyskočilová a dodává: „Velký dík patří zejména Kraji Vysočina, který naše snahy finančně podpořil z programu Edice Vysočiny.“ Součástí akce bude komentovaná prohlídka stálé expozice Lékárny U Černého orla. Místo plné příběhů lze samozřejmě navštívit i v jiných dnech v rámci běžné turistické sezony.

Podrobnosti k publikaci:
Kniha se vůbec poprvé komplexně zabývá tématem Lékárny U Černého orla v Polné u Jihlavy, která je veřejnosti známa pod synonymem jediné dochované apatyky venkovského města z přelomu 18. a 19. století. Kromě historie lékárenství a lékárny v Polné se autoři zaměřili i na její mobiliář, jenž se díky snaze několika nadšenců stal základem samostatné expozice v tamním městském muzeu. Popisují peripetie jejího vývoje, zhodnocují obsáhlý sbírkový fond a nezapomínají ani na osobnosti, které za jeho vznikem stály. Publikace tím pokrývá široké spektrum témat od farmacie, přes klasickou historii, až po dějiny muzeologie.

Informace o muzeu:
Městské muzeum Polná je příspěvkovou organizací města. Instituce založená roku 1895 sídlí v areálu tamního zámku a spravuje více než 60 000 sbírkových předmětů od 14. století do současnosti. Kromě 4 stálých expozic ve 3 objektech (hrad, zámek a stará škola) nabízí každý rok i řadu výstav a programů pro veřejnost – www.muzeum-polna.cz.

Další fotografie v tiskové kvalitě včetně popisek jsou ke stažení – ZDE

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.