Portfolio

Výstavy

2017 – Jan Adolf Vítek (1899–1950): plastiky. Městské muzeum Polná: zámek Polná, Rérychova galerie, 22. 06. 2017 – 27. 08. 2017. (autor)

2015 – Vznešenost & zbožnost. Barokní umění na Plzeňsku a v západních Čechách. Západočeská galerie v Plzni: Masné krámy, 28. 10. 2015 – 20. 03. 2016. (konzultant)

2014 – Zapřažená krása: kočáry, saně a nosítka 18. – 20. století. Správa Pražského hradu: Jízdárna Pražského hradu, 20. 08. 2014 – 19. 10. 2014. (hlavní spoluautor)

2013 – Marie Nostitzová, akvarel jako svědek. Mathilde Nostitz-Rieneck: státní zámek Hořovice, velký sál, 31. 08. 2013 – 31. 10. 2013. (autor)

2012 – Ferdinand V. Dobrotivý a umění jeho doby. Správa Pražského hradu: Královský letohrádek a Císařská konírna, 01. 06. 2012 – 09. 09. 2012. (spoluautor)

2012 – Vstupujte tiše: příběh pánské pracovny 18. století. Muzeum Českého krasu v Berouně: Jenštejnský dům, 18. 01. 2012 – 25. 03. 2012. (spoluautor)

2011 – Barokní Vánoce. Muzeum Českého krasu v Berouně: Jenštejnský dům, 30. 11. 2011 – 08. 01. 2012. (spoluautor)

2011 – Jan Václav Spitzer (1711–1773): 300 let malíře pozdního baroka. Muzeum Českého krasu v Berouně: Jenštejnský dům, 26. 10. 2011 – 19. 02. 2012. (autor)


Publikační činnost

Výčet samostatných i kolektivních publikací, odborných studií, článků i katalogových hesel je k dispozici na stránce PUBLIKACE.


Přednášky

2020 – Barokní šlechta v roli podporovatelů umění. Geisslers Hofcomoedianten, Festival Špork: Divadlo VILA Štvanice, Praha, 15. 02. 2020.

2020 – Vilemína vévodkyně Zaháňská: malý příběh o velké dámě Evropy. Národní kulturní památka Vyšehrad: Staré purkrabství – přednáškový sál, Praha, 04. 02. 2020.

2019 – Malé přesahy do velkého světa: Členové rodu Lažanských z Bukové ve službách státu a císařského dvora ve Vídni. Klub přátel Rakouska: Rakouské kulturní fórum – přednáškový sál, Praha, 01. 10. 2019.

2019 – Těžkosti hraběcí vdovy na panství barokní doby: finanční hospodaření ostrovské sousedky Marie Gabriely Lažanské v Manětíně. Město Ostrov nad Ohří a Karlovarský kraj: zámek Ostrov – zastupitelský sál, Ostrov nad Ohří, 28. 09. 2019.

2019 – Barokní šlechta západních Čech v roli mecenášů a objednavatelů uměleckých děl. Muzeum a galerie severního Plzeňska v Mariánské Týnici a Státní oblastní archiv v Plzni: Státní okresní archiv Plzeň-sever, Plasy, 12. 06. 2019.

2018 – Cherchez la femme! Významné šlechtičny doby baroka na pomezí Karlovarského a Plzeňského kraje. Město Ostrov nad Ohří a Karlovarský kraj: zámek Ostrov – zastupitelský sál, Ostrov nad Ohří, 14. 09. 2018.

2018 – Obecné blaho budiž nejvyšším zákonem: rod Lažanských z Bukové v dějinách českého státu. Spolek Malostranský hřbitov a Filmová a televizní fakulta Akademie múzických umění v Praze: palác Lažanských, Praha, 28. 05. 2018.

2018 – Mobiliář zámku Manětín a jeho cesta staletími. Ústav dějin umění Akademie věd ČR: Akademické konferenční centrum, Praha, 16. 04. 2018.

2018 – Alžběta Lažanská-Pálffy a její svět: příspěvek k prosopografii uherské šlechty v Čechách. Pamiatkový úrad Slovenskej republiky Bratislava a Občianske združenie Červenokamenské panstvo: Veľká zasadačka Pamiatkového úradu SR, 18. 01. 2018.

2017 – Kaple Všech svatých na Pražském hradě a její pohřební krypta. Spolek Malostranský hřbitov: Městská knihovna v Praze, pobočka Smíchov, 19. 06. 2017.

2016 – Dějiny rodu Kolowratů s důrazem na Františka Antonína Kolowrata Liebsteinského. Spolek PRO FIDELITATE: zámek Rychnov nad Kněžnou, 26. 05. 2016.

2011 – Manětín známý i neznámý, aneb pole vědy stále nezorané. Ústav pro dějiny umění Univerzity Karlovy a Ústav dějin umění Akademie věd ČR: Ústav dějin umění Akademie věd ČR, Praha, 29. 05. 2011.

2011 – Nové poznatky o stavebním vývoji zámku Preitenstein. Konference Dějiny staveb 2011: zámek Nečtiny, 26. 03. 2011.


Návrhy a instalace expozic

2018 – Hodiny ze Schwarzwaldu: soukromá sbírka Miloše Klikara. Technické muzeum v Brně: výstavní sál ve 2. podlaží, 05. 11. 2018 – 21. 04. 2019. (instalace)

2018 – Jan Adolf Vítek (1899–1950): plastiky. Městské muzeum Polná: hrad Polná, Síň rodáků, stálá expozice. (návrh a instalace)

2017 – Jan Adolf Vítek (1899–1950): plastiky. Městské muzeum Polná: zámek Polná, Rérychova galerie, 22. 06. 2017 – 27. 08. 2017. (návrh a instalace)

2017 – Státní zámek Manětín, prohlídková trasa zaměřená na prezentaci uměleckých sbírek rodu Lažanských z Bukové z 18. a 19. století. (návrh a instalace)

2016 – Duše plná koleček. Mechanické hračky a figury. Krkonošské muzeum v Jilemnici: zámek Jilemnice, 10. 06. 2016 – 25. 09. 2016. (instalace)

2013 – Marie Nostitzová, akvarel jako svědek. Mathilde Nostitz-Rieneck: státní zámek Hořovice, velký sál, 31. 08. 2013 – 31. 10. 2013. (návrh a instalace)

2011 – Jan Václav Spitzer (1711–1773): 300 let malíře pozdního baroka. Muzeum Českého krasu v Berouně: Jenštejnský dům, 26. 10. 2011 – 19. 02. 2012. (návrh a instalace)


Ostatní projekty

2019 – Kilián Ignác Dientzenhofer (1689–1751): 330 let ikony barokní architektury, mezioborové sympozium pořádané 18. 09. 2019 Spolkem Malostranský hřbitov a Benediktinským arciopatstvím sv. Vojtěcha a sv. Markéty v Praze-Břevnově, koordinátor.

2019 – Procházky uměním, libreta k historické části programu hudebního festivalu – Plasy, Rabštejn nad Střelou, Březín, Dolní Bělá, Manětín a Chyše.

2018 – Řeč materiálu – tradiční řemeslné technologie pro záchranu kulturního dědictví a současný životní styl, projekt Ústavu etnologie FF UK, Národního památkového ústavu a Národního technického muzea v rámci programu Ministerstva kultury ČR NAKI II, archivní a ikonografické průzkumy historických interiérů.

2018 – Procházky uměním, libreta k historické části programu hudebního festivalu – Rabštejn nad Střelou (Jan Karel Lažanský) a Manětín (slavné sochy manětínské).

2017 – Státní zámek Manětín, příprava nového sylabu zaměřeného na prezentaci uměleckých sbírek rodu Lažanských z Bukové z 18. a 19. století.

2014 – Diana Phipps Sternberg, zpracování stavební historie zámku Častolovice, uměleckých sbírek a dějin rodu Sternbergů, včetně rešerše pramenů a literatury.

2013 – Mathilde Nostitz-Rieneck, dokumentace, zpracování a katalogizace výtvarné pozůstalosti malířky Josefy Nostitz-Rieneck.

2013 – Procházky uměním, spoluzakladatel a tvůrce programu netradičního hudebního festivalu po památkách severního Plzeňska.

2012 – Chanson dans la Nuit (Píseň noci), koprodukce hudebního alba violistky Jitky Hosprové a harfenistky Kateřiny Englichové pro společnost SUPRAPHON.