Portfolio

Publikační činnost

2023 | Zákupský děkan Jan Josef Lažanský (1712–1779), in: Náboženské dějiny Českolipska I., Zákupy: Římskokatolická farnost – děkanství Zákupy, 2023, ISBN 978-80-908540-4-8, s. 159–176. (brzy on-line na Academia.edu)

2023 | Pod ochranou Asklépia. Z historie Lékárny U Černého orla v Polné, Polná: Městské muzeum Polná, 2023, ISBN 978-80-908839-0-1. (editor a spoluautor)

2022 | Ve stínu ostrovského libosadu: zaniklé barokní zahrady ve Žluticích a Manětíně, in: Sborník příspěvků z mezinárodního historického sympozia „Zámecká zahrada v proměnách času a významná výročí majitelů ostrovského panství“, Ostrov 2022, s. 187–204, ISBN 978-80-908496-2-4. (on-line na Academia.edu)

2021 | Štědrá: zapomenutý klenot Karlovarského kraje, Štědrá 2021, ISBN 978-80-270-8143-1. (autor a editor)

2020 | Těžkosti hraběcí vdovy na panství barokní doby: finanční hospodaření ostrovské sousedky Marie Gabriely Lažanské v Manětíně, in: Sborník příspěvků z mezinárodního historického sympozia „Schlikové známí i neznámí a jejich vliv na dějiny peněžnictví“, Ostrov 2020, s. 283–296, ISBN 978-80-907668-4-6. (on-line na Academia.edu)

2020 | Mobiliář zámku Manětín a jeho cesta staletími, in: Osudy konfiskátů. Výzkum provenience a problematika přesunů kulturního majetku v Československu na základě prezidentských dekretů, Praha 2020, s. 71–81, ISBN 978-80-88283-31-7.

2020 | Malý poklad z velkého světa: renesanční šperky rodu Zejdliců ze Šenfeldu, Polná 2000, ISBN 978-80-270-7687-1. (editor a spoluautor)

2019 | Cherchez la femme! Významné šlechtičny doby baroka na pomezí Karlovarského a Plzeňského kraje, in: Sborník příspěvků z mezinárodního historického sympozia „Významné ženy Ostrova/Schlackenwerthu“, Ostrov 2019, s. 131–149, ISBN 978-80-907668-0-8. (on-line na Academia.edu)

2018 | Alžběta Lažanská-Pálffy a její svět: příspěvek k prosopografii uherské šlechty v Čechách, in: Res Pálffyana: príspevky k dejinám rodu Pálffyovcov, Častá 2018, s. 166–175, ISBN 978-80-570-0297-0. (on-line na Academia.edu)

2017 | Tváří v tvář: barokní portrét v zemích Koruny české, Brno 2017, ISBN 978-80-7028-495-7. (spoluautor katalogových hesel v kapitole Portrait historié a šlechtická reprezentace v českých zemích, s. 134–136, 138–141 a 146–149)

2017 | Jan Adolf Vítek (1899–1950), Polná 2017, ISBN 978-80-270-7687-1. (autor)

2015 | Vznešenost & zbožnost: barokní umění na Plzeňsku a v západních Čechách, Lomnice nad Popelkou 2015, ISBN 978-80-86512-56-3. (autor a spoluautor katalogových hesel v kapitole Barokní malířství v západních Čechách, s. 98–101)

2014 | Zapřažená krása: kočáry, saně a nosítka 18. – 20. století, Praha 2014, ISBN 978-80-86161-78-5. (hlavní spoluautor a výkonný redaktor)

2013 | Marie Nostitzová: akvarel jako svědek = Maria Nostitz: das Aquarell als Zeuge, Beroun 2013, ISBN 978-80-87517-93-2. (autor)

2012 | Tereziánský ústav šlechtičen na Pražském hradě: císařská nadace a její vývoj s důrazem na Ferdinanda V. Dobrotivého, in: Ferdinand V. Dobrotivý a umění jeho doby, Praha 2012, s. 62–65, ISBN 978-80-88315-05-6. (on-line na Academia.edu)

2012 | Jan Václav Spitzer (1711–1773): malíř pozdního baroka = late baroque painter, Beroun 2012, ISBN 978-80-903477-9-3. (editor a spoluautor)

2012 | Nové poznatky o stavebním vývoji zámku Preitenstein, in: Dějiny staveb: Sborník vybraných referátů z konference v Nečtinech konané ve dnech 25. 3. – 27. 3. 2011, Plzeň 2012, s. 110–117, ISBN 978-80-87170-19-9. (on-line na Academia.edu)

Výběr z publikační činnosti autora je k dispozici také na stránce PUBLIKACE.


Přednášky

2023 | Ve službách Kokořovců: skladba personálu na panských sídlech ve Žluticích a Nečtinech za časů baroka, Muzejní spolek Žluticka a město Žlutice: Muzeum Žlutice – přednáškový sál, Žlutice, 19. 1. 2023.

2022 | Malý poklad z velkého světa: renesanční šperky rodu Zejdliců ze Šenfeldu, Dopravní fakulta Jana Pernera Univerzity Pardubice (humanitní blok Univerzity třetího věku), učebna BS, Pardubice, 11. 11. 2022.

2022 | Z provincie až do středu světa: cesta Marie Gabriely Lažanské do Itálie v letech 1720–1721, Plzeňský literární festival a Západočeská galerie v Plzni: Výstavní síň Masné krámy, Plzeň, 25. 10. 2022.

2022 | Zákupský děkan Jan Josef Lažanský (1712–1778). Římskokatolická farnost – děkanství Zákupy, Národní památkový ústav, Správa státního zámku Zákupy a Společné dědictví Zákupy, z. s.: zámek Zákupy – obřadní sál, Zákupy, 03. 09. 2022.

2021 | O krásném zámku i hraběnce na verpánku aneb historie rodu Kokořovců z Kokořova a jejich sídla ve Žluticích. Muzejní spolek Žluticka a město Žlutice: Muzeum Žlutice – přednáškový sál, Žlutice, 23. 11. 2021 (repríza 01. 10. 2022 v Čajovně Na stezce pro spolek Zachovalý kraj v Nadějkově u Sedlčan).

2021 | Marie Gabriela Lažanská: první dáma baroka v západních Čechách. Příspěvek k 330. výročí narození jedné neobvyklé osobnosti. Plzeňský literární festival a Západočeská galerie v Plzni: Výstavní síň 13 – přednáškový sál, Plzeň, 11. 11. 2021 (repríza 02. 07. 2022 ve velkém sále státního zámku v Manětíně).

2021 | Ve stínu ostrovského libosadu: zaniklé barokní zahrady ve Žluticích a Manětíně. Město Ostrov nad Ohří a Karlovarský kraj: zámek Ostrov – zastupitelský sál, Ostrov nad Ohří, 11. 09. 2021.

2020 | Barokní šlechta v roli podporovatelů umění. Geisslers Hofcomoedianten, Festival Špork: Divadlo VILA Štvanice, Praha, 15. 02. 2020.

2020 | Vilemína vévodkyně Zaháňská: malý příběh o velké dámě Evropy. Národní kulturní památka Vyšehrad: Staré purkrabství – přednáškový sál, Praha, 04. 02. 2020.

2019 | Malé přesahy do velkého světa: Členové rodu Lažanských z Bukové ve službách státu a císařského dvora ve Vídni. Klub přátel Rakouska: Rakouské kulturní fórum – přednáškový sál, Praha, 01. 10. 2019.

2019 | Těžkosti hraběcí vdovy na panství barokní doby: finanční hospodaření ostrovské sousedky Marie Gabriely Lažanské v Manětíně. Město Ostrov nad Ohří a Karlovarský kraj: zámek Ostrov – zastupitelský sál, Ostrov nad Ohří, 28. 09. 2019.

2019 | Barokní šlechta západních Čech v roli mecenášů a objednavatelů uměleckých děl. Muzeum a galerie severního Plzeňska v Mariánské Týnici a Státní oblastní archiv v Plzni: Státní okresní archiv Plzeň-sever, Plasy, 12. 06. 2019.

2018 | Cherchez la femme! Významné šlechtičny doby baroka na pomezí Karlovarského a Plzeňského kraje. Město Ostrov nad Ohří a Karlovarský kraj: zámek Ostrov – zastupitelský sál, Ostrov nad Ohří, 14. 09. 2018.

2018 | Obecné blaho budiž nejvyšším zákonem: rod Lažanských z Bukové v dějinách českého státu. Spolek Malostranský hřbitov a Filmová a televizní fakulta Akademie múzických umění v Praze: palác Lažanských, Praha, 28. 05. 2018.

2018 | Mobiliář zámku Manětín a jeho cesta staletími. Ústav dějin umění Akademie věd ČR: Akademické konferenční centrum, Praha, 16. 04. 2018.

2018 | Alžběta Lažanská-Pálffy a její svět: příspěvek k prosopografii uherské šlechty v Čechách. Pamiatkový úrad Slovenskej republiky Bratislava a Občianske združenie Červenokamenské panstvo: Veľká zasadačka Pamiatkového úradu SR, 18. 01. 2018.

2017 | Kaple Všech svatých na Pražském hradě a její pohřební krypta. Spolek Malostranský hřbitov: Městská knihovna v Praze, pobočka Smíchov, 19. 06. 2017.

2016 | Dějiny rodu Kolowratů s důrazem na Františka Antonína Kolowrata Liebsteinského. Spolek PRO FIDELITATE: zámek Rychnov nad Kněžnou, 26. 05. 2016.

2011 | Manětín známý i neznámý, aneb pole vědy stále nezorané. Ústav pro dějiny umění Univerzity Karlovy a Ústav dějin umění Akademie věd ČR: Ústav dějin umění Akademie věd ČR, Praha, 29. 05. 2011.

2011 | Nové poznatky o stavebním vývoji zámku Preitenstein. Konference Dějiny staveb 2011: zámek Nečtiny, 26. 03. 2011.


Výstavy

2022 | Malý poklad z velkého světa: renesanční šperky rodu Zejdliců ze Šenfeldu. Městské muzeum Polná: Rérychova galerie, 17. 06. 2022 – 10. 07. 2022. (autor)

2017 | Jan Adolf Vítek (1899–1950): plastiky. Městské muzeum Polná: Rérychova galerie, 22. 06. 2017 – 27. 08. 2017. (autor)

2014 | Zapřažená krása: kočáry, saně a nosítka 18. – 20. století. Správa Pražského hradu: Jízdárna Pražského hradu, 20. 08. 2014 – 19. 10. 2014. (hlavní spoluautor)

2013 | Marie Nostitzová, akvarel jako svědek. Mathilde Nostitz-Rieneck: státní zámek Hořovice, velký sál, 31. 08. 2013 – 31. 10. 2013. (autor)

2012 | Ferdinand V. Dobrotivý a umění jeho doby. Správa Pražského hradu: Královský letohrádek a Císařská konírna, 01. 06. 2012 – 09. 09. 2012. (spoluautor)

2012 | Vstupujte tiše: příběh pánské pracovny 18. století. Muzeum Českého krasu v Berouně: Jenštejnský dům, 18. 01. 2012 – 25. 03. 2012. (spoluautor)

2011 | Barokní Vánoce. Muzeum Českého krasu v Berouně: Jenštejnský dům, 30. 11. 2011 – 08. 01. 2012. (spoluautor)

2011 | Jan Václav Spitzer (1711–1773): 300 let malíře pozdního baroka. Muzeum Českého krasu v Berouně: Jenštejnský dům, 26. 10. 2011 – 19. 02. 2012. (autor)


Návrhy a instalace expozic

2022 | Malý poklad z velkého světa: renesanční šperky rodu Zejdliců ze Šenfeldu. Městské muzeum Polná: Rérychova galerie, 17. 06. 2022 – 10. 07. 2022. (návrh a instalace)

2021 | Duše plná koleček. Mechanické hračky a figury. Oblastní muzeum Praha-východ: Arnoldinovský dům v Brandýse nad Labem, 07. 10. 2021 – 23. 01. 2022. (instalace)

2018 | Hodiny ze Schwarzwaldu: soukromá sbírka Miloše Klikara. Technické muzeum v Brně: výstavní sál ve 2. podlaží, 05. 11. 2018 – 21. 04. 2019. (instalace)

2018 | Jan Adolf Vítek (1899–1950): plastiky. Městské muzeum Polná: Síň rodáků, stálá expozice. (návrh a instalace)

2017 | Jan Adolf Vítek (1899–1950): plastiky. Městské muzeum Polná: Rérychova galerie, 22. 06. 2017 – 27. 08. 2017. (návrh a instalace)

2017 | Státní zámek Manětín, prohlídková trasa zaměřená na prezentaci uměleckých sbírek rodu Lažanských z Bukové z 18. a 19. století. (návrh a instalace)

2016 | Duše plná koleček. Mechanické hračky a figury. Krkonošské muzeum v Jilemnici: zámek Jilemnice, 10. 06. 2016 – 25. 09. 2016. (instalace)

2013 | Marie Nostitzová, akvarel jako svědek. Mathilde Nostitz-Rieneck: státní zámek Hořovice, velký sál, 31. 08. 2013 – 31. 10. 2013. (návrh a instalace)

2011 | Jan Václav Spitzer (1711–1773): 300 let malíře pozdního baroka. Muzeum Českého krasu v Berouně: Jenštejnský dům, 26. 10. 2011 – 19. 02. 2012. (návrh a instalace)


Ostatní projekty

od 2019 | CLOCK GALLERY, spoluzakladatel netradičního obchodního konceptu se starožitnostmi, především historickými časoměrnými přístroji.

od 2018 | Řeč materiálu – tradiční řemeslné technologie pro záchranu kulturního dědictví a současný životní styl, projekt Ústavu etnologie FF UK, Národního památkového ústavu a Národního technického muzea v rámci programu Ministerstva kultury ČR NAKI II, archivní a ikonografické průzkumy historických interiérů.

od 2018 | Procházky uměním, literární dramaturg a autor libret k historické části programu netradičního hudebního festivalu po památkách severního Plzeňska.

2019 | Kilián Ignác Dientzenhofer (1689–1751): 330 let ikony barokní architektury, koordinátor mezioborového sympozia pořádaného 18. 09. 2019 Spolkem Malostranský hřbitov a Benediktinským arciopatstvím sv. Vojtěcha a sv. Markéty v Praze-Břevnově.

2017 | Státní zámek Manětín, příprava nového sylabu zaměřeného na prezentaci uměleckých sbírek rodu Lažanských z Bukové z 18. a 19. století.

2013–2015 | Diana Phipps Sternberg, zpracování stavební historie zámku Častolovice, uměleckých sbírek a dějin rodu Sternbergů, včetně rešerše pramenů a literatury.

2012–2013 | Mathilde Nostitz-Rieneck, dokumentace, zpracování a katalogizace výtvarné pozůstalosti malířky Josefy Nostitz-Rieneck.

2013 | Procházky uměním, spoluzakladatel a tvůrce programu netradičního hudebního festivalu po památkách severního Plzeňska.

2012 | Chanson dans la Nuit (Píseň noci), koprodukce hudebního alba violistky Jitky Hosprové a harfenistky Kateřiny Englichové pro společnost SUPRAPHON.